Register spoločností

LB MINERALS, a.s.

Informácie o firme

Právna formaAkciová spoločnosť
IČO36036455
DIČ DPHSK 2020064464
Zápis15.06.1999
Štatutárny orgánpredstavenstvo
AdresaTomášikova 35 Košice 043 22
Základné imanie2257192 EUR
Aktualizácia údajov z ORSR 29.06.2011

Kontaktné informácie

Webhttp://36036455.obchodny-register.com/LB MINERALS, a.s.

Prehľad činností podľa ORSR

výroba expandovaného perlitu
výroba izolačných materiálov
úprava nerudných a minerálnych surovín
veľkoobchod a maloobchod s tovarmi : stavebný materiál, keramické výrobky, kameninové výrobky
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových služieb
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
vykonávanie technických prác pre geologický výskum a geologický prieskum - zemné práce, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu
vykonávanie technologických a laboratórnych prác pre geologický výskum a geologický prieskum
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton podľa § 2 písmeno b) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov podľa § 2 písmeno c) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním podľa § 2 písmeno d) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených činnostiach podľa § 2 písmeno e) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia takto vytvorených banských diel a lomov, s výnimkou geologického prieskumu ložísk nevyhradených nerastov podľa § 3 písmeno a) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
skladovanie

Ostatné zdroje

Ďalšie informácie o spoločnosti LB MINERALS, a.s. na stránke spolocnosti.info a Wiki-Firmy.

Nezávislá diskusia

Zmena informácií

Prosíme Vás aby ste udržiavali informácie v tomto systéme aktuálne. Posledný update: 2011-07-02T02:10:36+02:00. Informácie na tejto stránke má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony. Za správnosť údajov prevádzkovateľ portálu neručí.